AKTUALNOŚCI
Foto Brama Story
Zapraszamy wszystkich Bramowiczów i Bramowiczki do udziału w specjalnym konkursie fotograficznym. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Foto – Brama - Story

Organizator:
Pub Brama, ul. Waryńskiego 7, 16-400 Suwałki

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Celem Konkursu jest doskonała zabawa Bramowiczów.
Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich
1. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia (tj. w dniach 15.03.2015 - 15.05.2015 r.)
2. Na Konkurs należy przysyłać fotografie nadsyłane w wiadomości prywatnej na funpage Pub Brama https://www.facebook.com/PubBrama
3. Zdjęcia przesłane w inny sposób nie będą brały udziału w konkursie.
4. Każda fotografia przypisana jest tylko do jednego uczestnika – osoby znajdującej się na zdjeciu.
5. Fotografie, nadesłane na Konkurs, muszą być pracami własnymi, w rozdzielczości minimalnej 800x600.
6. Przesłanie fotografii równoznaczne jest z nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych.
7. Pub Brama zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania fotografii na potrzeby Konkursu i we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także na innych nośnikach przetwarzania danych.
8. Praca nie mogą obrażać/naruszać uczuć/wiary/przekonań innych osób.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają regulamin Konkursu.
10. Organizator wyłoni zwycięzców na podstawie głosowania internetowego. Fotografie umieszczone zostaną w specjalnej galerii na funpage Pub Brama.
11. O zwycięstwie zadecyduje ilość zgromadzonych pod fotografią lajków.
12. Lajki przyznawać mogą wszyscy uczestnicy portalu facebook.
13. Decyzje Pub Brama są nieodwołalne i ostateczne. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora wiadomością prywatną na portalu facebook.com
14. Nagrodami w konkursie są bony do wykorzystania na barze:
1 miejsce – 100 pln
2 miejsce – 70 pln
3 miejsce – 50 pln
Uwaga: Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
| regulamin szatni | zasady rezerwacji | regulamin KARTY BRAMA | regulamin imprez w Pub BRAMA |

projektor szulc eltechbiur taxi smarten e suwalki as matrix koszyk skazani